پمپ ها

پمپ های قابل کنترل

دارای خروجی متغییر

پمپ های کلاسیک

دارای خروجی ثابت