نازل های قابل کنترل

جلوه های متحرک آب

این نازل ها را می توان به صورت گروهی یا تکی توسط سیستم کنترلی کنترل و راه اندازی نمود.

جمپینگ جت

تبدیل آب به میله ای شیشه ای که نور را در خود حبس می کند.

واریو سوییچ

قطع و وصل آب در زمان کمتر از 0.1 ثانیه...

مولتی دایرکشن 1D

درایو تک جهت حرکت آب

مولتی دیرکشن 2D

درایو دو جهت حرکت آب

نازل هوا

نازل راه اندازی شده با فشار هوا

واریو جت

افکت قابل کنترل متغییر و متحرک آب

آبنما نوشتاری

نمایش اشکال و تصاوبر با ریزش آب

مه ساز

جلوه های زیبای مه و نور...

آب و آتش

نمایش زیبای آب و آتش در یک نازل