چراغ LED تک رنگ

چراغ 3 وات تک رنگ

چراغ 3 وات RGB

IP-68

دارای بدنه استیل ضد زنگ.

مناسب جهت نور پردازی درون آب

چراغ 6 وات تک رنگ

IP-68

دارای بدنه استیل ضد زنگ.

مناسب جهت نور پردازی درون آب

چراغ 9 وات تک رنگ

چراغ آبنما

IP-68

دارای بدنه استیل ضد زنگ.

مناسب جهت نور پردازی درون آب

چراغ 18 وات تک رنگ

IP-68

دارای بدنه استیل ضد زنگ.

مناسب جهت نور پردازی درون آب

چراغ 27 وات تک رنگ

چراغ آبنما

IP-68

دارای بدنه استیل ضد زنگ.

مناسب جهت نور پردازی درون آب