چراغ توکار استخری

چراغ توکار استخری : خلق جلوه ای خاص از تلالو نور در درون استخر. این چراغ ها به دلیل دارا بودن کاسه بتنی مناسب برای نصب در دیواره استخر می باشند .

چراغ 9 وات توکار استخری

دارای استاندارد IP-68

مناسب جهت نورپردازی درون آب

دارای بدنه استیل ضد زنگ

چراغ 27 وات توکار استخری

دارای استاندارد IP-68

مناسب جهت نورپردازی درون آب

دارای بدنه استیل ضد زنگ

چراغ 14 وات توکار استخری

دارای استاندارد IP-68

مناسب جهت نورپردازی درون آب

دارای بدنه استیل ضد زنگ

چراغ 18 وات توکار استخری

دارای استاندارد IP-68

مناسب جهت نورپردازی درون آب

دارای بدنه استیل ضد زنگ

چراغ 54 وات توکار استخری

چراغ 50 وات توکار استخری

دارای استاندارد IP-68

مناسب جهت نورپردازی درون آب

دارای بدنه استیل ضد زنگ

چراغ 36 وات توکار استخری

دارای استاندارد IP-68

مناسب جهت نورپردازی درون آب

دارای بدنه استیل ضد زنگ